HESTEVÆRKSTED

URD & CO. HESTEVÆRKSTED


FRITIDSTILBUD TIL BØRN OG UNGE – ET PÆDAGOGISK TILBUD, MED OMDREJNINGSPUNKTET HESTE OG ANDRE DYR


Om tilbuddet:

Målgruppen er drenge og piger i alderen ca. 10 – 17 år, som er glade for dyr, og som har brug for et fritidstilbud med støtte. Børn og unge hvis glæde for dyr kan motivere dem til at komme ud og møde andre i en lille gruppe og i trygge omgivelser. Udfordringerne kan blandt andet være angst, asperger/ autisme, adhd, traumer eller tilknytningsforstyrrelse. Vi er sammen med dyrene og strigler, går ture eller laver øvelser med dem. Vi er i stalden, på ridebanen, i vores lade, eller på tur til vandet. Der er mulighed for at sidde på hestene og skridte en tur indimellem, men det er ikke et egentligt ridetilbud. Vi har 5 heste/ponyer, 4 katte, 2 kaniner og en hund. Vi slutter dagen med at færdiggøre et måltid i rytterstuen – f.eks. en sandwich eller lasagne med salat. Så vidt muligt tilbereder vi det fælles, og der er også mulighed for at trække sig.

Christine Overgaard Rasmussen er leder af forløbet. Hun er uddannet pædagogisk assistent, og bruger dyr i sit arbejde hos os. Christines ro, empati og humor, får de fleste til at føle sig godt tilpas i hendes selskab. Hun arbejder struktureret og er en dygtig ”relationsarbejder”. Hun vil blive suppleret med en kollega, når heste-værkstedet får behovet.


Praktisk info:

Hesteværkstedet er åbent mandage kl. 16-18.30. Vi starter når der er min. 3 tilmeldte. Udmeldelse sker med en måneds varsel til d. 1. i måneden. Pris pr. deltager kr. 2150,- pr. måned i 11 måneder. Der er lukket på helligdage, i uge 7, uge 42 og imellem jul og nytår. Vi opkræver ikke i juli måned, hvor vi har ferielukket.

Hertil kommer et årskontingent il Nordfalster 4H på 200 kr. pr. år. Vi anvender 4H’s materialer i læring, på individuelt niveau. 4H har flere fritidstilbud, blandt andet hestehold, madskoler, kreative hold, tur med overnatning og deltagelse i børnedyrskuer. Disse aktiviteter er muligheder for den enkelte, men ikke en del af hesteværkstedet.

Når der er behov for ledsagende voksne, kan de være på gården eller inddrages i aktiviteterne. Vi værdsætter dialogen med forældre/støtter, og at de oplever deltagerens succes, som kan virke smittende og medvirke til en naturlig løsrivelse. Kom i praktisk påklædning. Vi har ridehjelme m.m. til rådighed. Kontakt os gerne for besøg før tilmelding.


Mål og progression:

Vi skriver statusattest hver 3. måned. Her er der fokus på trivsel, læring og progression for den enkelte deltager. Med baggrund i den ”neuroaffektive analysemodel” (uden scoring) gør vi en dyd ud af at deltager og pårørende kan genkende det vi skriver.