LF STU

LF STU v/Louise Svendsen

Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (STU)


Med ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (STU) kan unge med særlige behov opnå personlige, sociale og faglige kompetencer. Vores tilbud ”STU LF” er for unge med interesse for dyr og natur. Målgruppen er unge, som har brug for at være i et lille miljø, uden mange mennesker. Dyr indgår i læring efter behov.  De unge kan lære at passe dyr, og lærer om sig selv i samvær med dyrene.

Ud over vores STU tilbud, er der mulighed for andre særligt tilrettelagte forløb, f.eks. som del af ressourceforløb eller kursusdage for mindre grupper.


Om STU:

STU er et 3 årigt forløb som kan tilbydes til unge under 25 år.

Det er kommunen som målgruppevurderer og tilbyder STU forløb til unge. Uddannelsen tilrettelægges individuelt i forhold til den enkeltes interesser og behov. Der udarbejdes en forløbsplan, som blandt andet omfatter

  • Almen dannende – personlig og social udvikling, udvide kendskab til samfundet, træning i at klare sig som voksen, med det der følger med.
  • Specifikt og målrettet – fag som støtter elevens interesser og særlige færdigheder. Forberedelse til evt. praktik.
  • Praktik i virksomheder, hvor den unge får mulighed for at afprøve tilknytning til arbejdsmarkedet.


Mål og progression:

Den unge har stor indflydelse på uddannelsesplanen. Progression beskrives løbende, for at kunne justere delmål og tilrette indholdet i uddannelsen.


Praktisk info:

Vi optager elever løbende. Interesserede starter med et praktikforløb, hos os.

Vi følger folkeskolernes ferieplan, dog med individuelle aftaler omkring sommerferie.

Transport til/fra uddannelsesstedet aftales individuelt. Træning i at tage offentlig transport kan være en del af forløbsplanen.

Frokost og kaffe m.m. er inkluderet, som en del af læringen.

Elever møder i praktisk tøj, og vil få udleveret overtrækstøj samt støvler til ude aktiviteter.

Vi holder til i lejede faciliteter hos Dorthe Baggesen, URD & Co. i V. Kippinge på Nordfalster. Her råder vi over lokaler, dyr og ude områder. Undervisningen vil dog også foregå andre steder – helt afhængig af forløbsplanen.

Pris aftales individuelt.


Kompetencepapir:

Der indgår ikke eksamen i STU uddannelse. Der afsluttes med et kompetencepapir som blandt andet indeholder en beskrivelse af de opnåede kompetencer, samt ønsker efter uddannelsen.


Louise Svendsen er pædagog med 10 års erfaring indenfor specialområdet. Ud over sin pædagogiske erfaring, har hun i egen praksis erfaring med dyreassisteret pædagogisk /terapeutisk arbejde.


Kontakt os gerne for besøg.


LF Hesteterapi v/Louise Svendsen

Kredsvej 1, V. Kippinge

4840 Nr. Alslev

Tlf. 30139663 E-mail. louise@lfhesteterapi.dk

www.lfhesteterapi.dk