Kursusbeskrivelser

Urd & Co. ApS, Præstetoften 16, Ø. Egesborg, 4735 Mern CVR nr. 37850985

24849339

dorthe@urdogco.dk

Kursusbeskrivelse - kursus i dyrepasning

Målgruppen er unge og voksne, med interesse i dyrepasning, og som har brug for oplæring i trygge rammer. Undervisningen er praktisk og individuelt tilrettelagt. Kursistens program sammensættes efter interesser, ressourcer og øvrige ugeplan. Vi tilbyder undervisning alle hverdage i tidsrummet 8-11. .Staldarbejde, håndtering og pleje af dyrene, sikkerhed, vedligeholdelse af maskiner, bygninger, folde/hegn og udendørs arealer og rengøring indgår blandt andet i ugeplanen. Herudover er der mulighed for gårdbesøg hos vores samarbejdspartnere, at køre til foderstof butik, og lave aktiviteter med vores dyr (f.eks. ridning, gåture i naturen eller arbejde med dyr i ridehallen).

Undervisere: Medarbejdere hos Urd & Co.

 

Vi har  få kursister på stedet i samme tidsrum. Kursister optages løbende.

 

Kursistens individuelle forløb sammensættes ud fra nedenstående muligheder. Vi tager forbehold for, at pladserne kan være optagede på nogle ugedage. Kursusprisen beregnes ud fra set samlede ugentlige timetal.

 

Mandag:

Kl. 8-9 Morgenfodring. Dyrene fodres på samme måde hver morgen. Der undervises i at følge strukturen. Foderet udmåles til det enkelte dyr. Kursisten lærer at håndtere dyrene, herunder sikkerhed. Der undervises endvidere i forskellige fodermidler til dyr, og sammensætning af foderplaner, som tilgodeser dyrets behov.

 

Kl. 9-11 Staldarbejde. Vi muger ud og sørger for at der er stråfoder og strøelse til resten af ugen. Der undervises i affaldshåndtering. Herefter kan der vælges aktiviteter med et dyr, f.eks. tage en hest i ridehuset, eller strigle.

 

Tirsdag:

Kl. 8-9 Morgenfodring

Kl. 9-11 Staldarbejde og rengøring. Vi muger ud, og sørger for at vores rytterstue og sadelrum er i pæn stand. Herefter kan der vælges aktiviteter f.eks. med et dyr, eller kursisten kan lære at ordne rideudstyr.

 

Onsdag:

Kl. 8-9 Morgenfodring

Kl. 9-11 Staldarbejde og vedligeholdelse af maskiner, bygninger, folde/hegn og udendørs arealer.

 

Torsdag:

Kl. 8-9 Morgenfodring

Kl. 9-11 Staldarbejde. Nogle torsdage kører vi til foderstof butik eller på gårdbesøg hos en af vores samarbejdspartnere.

 

Fredag:

Kl. 8-9 Morgenfodring

Kl. 9-11 Staldarbejde og vedligeholdelse af maskiner, bygninger, folde/hegn og udendørs arealer.

 

Der evalueres løbende, så vi hele tiden arbejder i nærmeste udviklingszone. Planen kan tilrettes, så kursisten får mulighed for at lære mere, og afprøve sig selv på flere områder.

 

Der er mulighed for ekstern praktik hos en af vores samarbejdspartnere.

 

Kursisten tilmeldes kurset på et timetal og for en periode. Det er muligt at tilkøbe transport og anden ekstra støtte til kursister.

 

Efter endt kursus, udstedet et kursusbevis, hvoraf det fremgår hvad den enkelte er undervist i, og hvilke færdigheder vedkommende har tilegnet sig. Kurset er ikke kompetencegivende.


Kursusbeskrivelse - Rideskolemedhjælper

Kurset er for unge og voksne med ønske om at blive medhjælper på rideskole eller lignende, og som har brug for oplæring med særlig støtte, og i trygge rammer.

Kurset er en kombination af undervisning og praktik. Der kræves ingen skolemæssige forudsætninger, men interesse og lidt erfaring med heste og ridning er en nødvendighed, for at deltage på kurset. Kursisten lærer om blandt andet sikkerhed, håndtering af heste, opsadling, udstyr til hest og rytter, færdselsregler og ridning i naturen, kommunikation og samarbejde og meget mere.

Vi mødes to timer pr. måned til undervisning. Herudover er der støttet praktik, som foregår hos os, efter nærmere aftale. Der er endvidere mulighed for ekstern praktik hos en af vores samarbejdspartnere.
Efter endt kursus, udstedes kursusbevis, hvoraf det fremgår, hvilke færdigheder kursisten har tilegnet sig. Kurset er ikke kompetencegivende.

Undervisere: Karina Hansen og Dorthe Baggesen


Kursusbeskrivelse - kursus i hesteadfærd og læringsteori

Målgruppe: Unge og voksne med ønske om at arbejde med heste på stutteri, rideskole eller lignende.  Kurset henvender sig til mennesker med en del erfaring i heste, og som har brug for at lære mere om adfærd og træning i særligt trygge rammer. Kurset handler om at lære at træne heste og er også en udviklingsproces for den enkelte.

Kursister optages løbende, og tilmeldes for en periode.

 

Kursisten lærer undervejs om at genkende hestens mentale tilstand og lade træning tage udgangspunkt i, hvordan hesten bedst motiveres. Der undervises i at tilrettelægge et læringsforløb for hesten samt genkende og anvende den type signaler og belønning, der er mest fremmende for ønsket resultat.
Derudover inddrages læring om egen mentale tilstand og dens påvirkningskraft på hesten, samt hvordan ændringer i samme kan hhv. fremme og forhindre en given adfærd hos hesten.

Undervisninger er en veksling mellem teori og praksis.

 

Undervisere på kurset er:
Lise Svan – uddannet Pædagog og Blue Berry Hill Basisinstruktør. Arbejder med hestetræning og rytterinstruktion med udgangspunkt i adfærd, læringsteori og biomekanik, med øje for helheden såvel som detaljen. Brænder for at gøre ridning og hestetræning nærværende og indfølende til glæde for både ryttere og heste på alle niveauer.
Karina Hansen – uddannet lærer. Ansat ved Urd og co. Har erfaring fra folkeskolen med blandt andet 10 års erfaring med børn/unge med særlige behov. Arbejder for at skabe et struktureret og trygt læringsmiljø for den enkelte kursist. Brænder for relations arbejde samt den gode træningslektion hvor teori og praksis smelter sammen, elementerne bliver tydelige og hestetræningen let og legende for såvel menneske som hest.

 

Undervisning: Fredage kl. 11.15 – 12.45

 

Påklædning: Praktisk tøj og sikkerhedsfodtøj. Ridehjelm skal medbringes.

 

Indhold og emner i kurset omfatter:

 • Hestens naturlige adfærd og motivation
 • Forstærkning og straf
 • Signaltyper
 • Basissignaler
 • Konfliktadfærd og stress
 • Tilvænning
 • Samarbejde og lederskab
 • Træning af hest og menneske fra jorden og ryggen
 • Kropsbevidsthed
 • Helhedsvurdering

 

De ovenstående emner bringes ind i discipliner som f.eks.:

 • Longering
 • Daglig håndtering af hesten
 • Grundridning
 • Trailertræning
 • Miljøtræning
 • Planlægning og evaluering af en træningslektion
 • Fysisk ryttertræning

Copyright © All Rights Reserved