KURSER/DYR & LÆRING

Urd & Co. ApS, Præstetoften 16, Ø. Egesborg, 4735 Mern CVR nr. 37850985

24849339

dorthe@urdogco.dk

Dyr & læring er for unge og voksne. Det er til dig, som er glad for dyr, og søger personlig/faglig udvikling.


Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU) 3 årigt uddannelsesforløb

- et tilbud til unge, som ikke kan gennemføre en ordinær ungdomsuddannelse på grund af psykosociale problemstillinger, social angst, autisme spektrum forstyrrelser eller tilsvarende udfordringer. Unge, som er i STU målgruppen, er 16 - 25 år, og har interesse for dyr og livet på landet.

Uddannelsen er individuelt tilrettelagt, og tager udgangspunkt i den enkeltes uddannelsesplan. Vi har fokus på trivsel og tryghed, som vi mener er en forudsætning for et stabilt uddannelsesforløb, og opfyldelse af de fastsatte mål. Der udstedes uddannelsesbevis efter afsluttet forløb.


Kurser:

Du lærer om dyr, og får afprøvet dig selv i forhold til opgaverne. Du lærer at mærke dig selv, at sætte egne grænser og du bliver mere tydelig. Du bliver også trænet i at aflæse kropssprog. Vi støtter og vejleder hele vejen. Din faglige, personlige og sociale udvikling, har betydning for dine fremtidige beskæftigelsesmuligheder. Dyr & læring er erhvervsrettede forløb og en personlig/faglig udviklingsproces. Vi optager kursister løbende, for en aftalt periode, med mulighed for forlængelse.

Priser og tidspunkter kan ses under praktisk info

Der udstedes kursusbevis efter endt kursus. Kurserne er ikke kompetencegivende.


Kursus i dyrepasning:

Målgruppen er unge og voksne, med interesse i dyrepasning, og som har brug for oplæring i trygge rammer. Undervisningen er praktisk og individuelt tilrettelagt. Kursistens program sammensættes efter interesser, ressourcer og øvrige ugeplan. Vi tilbyder undervisning alle hverdage i tidsrummet 8-11.

Der undervises i foder og fodring hver morgen kl. 8-9. Kl 9-11 varierer indholdet i undervisningen ud fra en fast plan. Staldarbejde, håndtering og pleje af dyrene, sikkerhed, vedligeholdelse af maskiner, bygninger, folde/hegn og udendørs arealer og rengøring indgår blandt andet i ugeplanen. Herudover er der mulighed for gårdbesøg hos vores samarbejdspartnere, at køre til foderstof butik, og lave aktiviteter med vores dyr (f.eks. ridning, gåture i naturen eller arbejde med dyr i ridehallen). Der er endvidere mulighed for ekstern praktik hos en af vores samarbejdspartnere.

Undervisere: Medarbejdere hos Urd & Co.


Rideskolemedhjælper Kursus:

Kurset er for unge og voksne med ønske om at blive medhjælper på rideskole eller lignende, og som har brug for oplæring med særlig støtte, og i trygge rammer.

Kurset er en kombination af undervisning og praktik. Der kræves ingen skolemæssige forudsætninger, men interesse og lidt erfaring med heste og ridning er en nødvendighed, for at deltage på kurset. Kursisten lærer om blandt andet sikkerhed, håndtering af heste, opsadling, udstyr til hest og rytter, færdselsregler og ridning i naturen, kommunikation og samarbejde og meget mere.

Vi mødes to timer pr. måned til undervisning. Herudover er der støttet praktik, som foregår hos os, efter nærmere aftale. Der er endvidere mulighed for ekstern praktik hos en af vores samarbejdspartnere.
Efter endt kursus, udstedes kursusbevis, hvoraf det fremgår, hvilke færdigheder kursisten har tilegnet sig. Kurset er ikke kompetencegivende.

Undervisere: Karina Hansen og Dorthe Baggesen


Kursus i hesteadfærd og læringsteori:

Målgruppen er unge og voksne med ønske om at arbejde med heste på stutteri, rideskole eller lignende. Kurset henvender sig til mennesker med en del erfaring i heste, og som har brug for at lære mere om adfærd og træning i særligt trygge rammer. Kurset handler om at lære at træne heste og er også en udviklingsproces for den enkelte. Kursisten lærer undervejs om at genkende hestens mentale tilstand og lade træning tage udgangspunkt i, hvordan en hest bedst motiveres. Der undervises i at tilrettelægge et læringsforløb for hesten samt genkende og anvende den type signaler, der er mest fremmende for det ønskede resultat. Herudover inddrages læring om egen mentale tilstand og dens påvirkningskraft på hesten. Undervisningen er en veksling mellem teori og praksis.

Undervisere: Lise Svan og Karina Hansen

 

Dyr & læring kan eventuelt bevilliges af hjemkommunen i henhold til:

 

- Serviceloven (børn og unge)

- Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU)

- Særligt tilrettelagt projekt i henhold til Lov om Aktiv Beskæftigelse. LAB lovens §2.3 og §2.7.

 

 

 

Copyright © All Rights Reserved