Autismerådgivning

Autismerådgivning


Mind in mind v/Hanne Stolt


MIND IN MIND står for:

- Et respektfuldt møde med andre.

- Et virke baseret på humanisme, neuro- og autismepædagogik.

- Et skarpt blik for individets ressourcer og omgivelsernes Kapacitet


MIND IN MIND står for:

Et respektfuldt møde med andre.

Et virke baseret på humanisme, neuro- og autismepædagogik.

Et skarpt blik for individets ressourcer og omgivelsernes Kapacitet

 

MIND IN MIND har et klart værdisæt , og en rød tråd i arbejdet :

Vi er forankret i troen på at:

"Mennesker opfører sig ordentlig hvis de kan."

Alle anbefalinger fra MIND IN MIND  vil have et low arousal udgangspunkt  ( konfliktnedtrappende) og vil søge at finde veje til selvkontrol der kan danne langsigtet basis for personlig , social og ikke mindst faglig udvilkling.

Vi forsøger at identificere og reducere det pres og den stress som udløser mistrivsel og måske ligefrem udfordrende adfærd.

MIND IN MIND  er absolut i forreste række når det kommer til metodekendskab  og autismepædagogik.

Vi kommer med de  anbefalinger, der kan skabe den største udvikling kort- og langsigtet .

Vi går om nødvendigt  helt tæt på, fjerner forhindringer og hjælper til, så vi er sikre på at alle når godt i mål.

"At skabe trivsel for mennesker med autisme er en hjertesag for mig"