Theraplay® inspirerede aktiviteter

 

Theraplay® inspirerede aktiviteter

Theraplay® er interaktiv og sjov legeterapi.

Theraplay er primært rettet mod børn i halvanden til tolv års alderen, men kan også anvendes til teenagere og voksne. Metoden bliver brugt til børn med sociale, følelses-, udviklings- og adfærdsmæssige vanskeligheder. Theraplay fokuserer ikke på barnets faktiske alder, men derimod på barnets følelsesmæssige udviklingsniveau. Målet er at skabe tilknytning, selvregulering, selvværd og tilllid samt glæde og engagement, således at barnet rustes til at kunne begå sig i mere aldersvarende sammenhænge i skole og fritid.