Terapeutiske Aktiviteter med Heste – TAH

Terapeutiske Aktiviteter med Heste - TAH

Terapeutiske Aktiviteter med Heste - TAH er Korttidsterapi, udviklet til børn og unge. TAH er blevet til, på baggrund af mange års erfaring i brug af heste i terapeutisk arbejde.

Programmet er struktureret, intensitivt, og individuelt tilrettelagt. Barnet/den unge kommer ialt 12 gange i en periode på 20 uger. Der udarbejdes en afsluttende rapport, som blandt andet beskriver udviklingen.

Efter de 20 uger, er forløbet som udgangspunkt slut. Hvis der er yderligere behov, kan der evt. laves aftale om længerevarende individuel rideterapi, pædagogisk ridning eller rideundervisning.

Mere om TAH

For at kunne målrette terapien til barnet/den unge, starter vi med at interviewe forældre/omsorgspersoner. Hvis der er aftalt test, er det her skemaerne udleveres. Barnet kommer på besøg, før det egentlige forløb starter. Der aftales normalt en fast ugedag/tidspunkt for terapien. Når vi nærmer os afslutningen, trappes ud, ved at der er længere tid imellem sessionerne.

Der vil blive lavet lidt video i starten og slutningen af TAH forløbet. Harddisken opbevares aflåst, og videoen slettes når forløbet er afsluttet. Videoen bruges til at sammensætte forløbet og til udarbejdelse af den afsluttende rapport.

Mere om TAH - teori og metode http://urdogco.dk/heste-og-personlig-udvikling/hvorfor-heste/

Slideshow