Priser og praktiske oplysninger

Priser:

Timepris: kr. 700,- (rideterapi, samtaleterapi, supervision)

Terapeutiske Aktiviteter med Heste – TAH. 20 ugers forløb. Kr. 11.900,- Betales i rater efter nærmere aftale.

Theraplay ® inspirerede aktiviteter. Kr. 700,- incl. setup (er under uddannelse).

Ridning for særligt sensitive: Der er mulighed for at ride alene, sammen med en anden eller med få andre. Timeprisen ligger på 250 – 500 kr.

Ridelejr med 2 overnatninger, pr. deltagende barn/ung kr. 1.000,- + kr. 200,- i kostpenge pr. person.

Hesteværksted: Efter nærmere aftale.

Støtte/kontaktperson ordning: Efter nærmere aftale.

Praktisk information:

Betaling: Forløb og arrangementer betales ved bestilling, medmindre andet er aftalt. Der fremsendes faktura. Ved evt. afbrydelse af forløb tilbagebetales forholdsvis.

Afbud:  Ved sygdom eller andet fravær: – afbud senest 24 timer før, ellers fuld betaling.

Ved deltagelse på hold, hesteværksted eller ridelejr, gives ikke refusion ved fravær.

Påklædning:

Praktisk tøj og fodtøj efter årstiden. Vi har en del udstyr som kan lånes.

Når I kommer:

Vi er klar til at modtage jer, til den aftalte tid. Hvis I kommer før, beder vi jer tage hensyn til de aktiviteter der måtte være igang.